HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

Novosti

Slika
Proširenje područja primjene akreditacije prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija.
Slika
U okviru Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu, broj javnog poziva JP 2017/01, TQM d.o.o. Lukavac je dostavio svoju prijavu za projekat pod nazivom "Osiguranje kvalitete podat...
0 0