• Ispitivanje i izvještavanje o kvaliteti i kvantitetu otpadnih voda: monitoring otpadnih voda, (metode u skladu s Dodatkom o akreditaciji),
  • Izrada plana monitoringa otpadnih voda.
  • Utvrđivanje stepena zagađenja otpadnih voda preko EBS-a.
  • Uzorkovanje otpadnih voda