• Izrada studija upotrebne vrijednosti zemljišta,
  • Određivanje bonitetnih vrijednosti poljoprivrednog zemljišta i kartiranje,
  • Izrada projekata rekultivacije zemljišta,
  • Izrada projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta,
  • Izrada studija i elaborata o pogodnosti poljoprivrednog zemljišta,
  • Izrada Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju zemljišta.