Ukratko o nama


Firma TQM posluje od 2007.godine, početkom 2010.godine vrši pretvorbu u viši oblik organizovanja te dobija puni naziv TQM d.o.o. Institut za kvalitet standardizaciju i ekologiju Lukavac.

Od samog početka firma se bavi uvođenjem međunarodnih ISO standarda i to: sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 a danas i ISO 9001:2015, sistema okolinskog upravljanja ISO 14001:2006 i ISO 14001:2015, sistema zdravlja i sigurnosti na radu OHSAS 18001:2007, sistema kvaliteta laboratorije i inspekcijskih tijela ISO 17020/17025, FSC (Forest Stewardship Council) – upravljanje šumama i FSC CoC za prerađivače drveta, CE označavanja proizvoda, zdrave hrane HACCP/ISO 22000, edukacija za interne auditore.

Krajem 2010.godine formiramo laboratorij za mjerenje zagađujućih materija u zrak i buke koju opremamo najsavremenijom opremom koja ispunjava standardne referentne norme te proširujemo asortiman svojih usluga na poslove zaštite okoliša i to mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak, mjerenje okolinske buke, izradu planova aktivnosti za okolinske dozvole, planova upravljanja otpadom i slično.

Tokom 2011.godine proširujemo asortiman svojih usluga na obavljanje stručnih poslova zaštite na radu i zaštite od požara kada i dobijamo prva rješenja nadležnih ministarstava. Stalnim radom na terenu i sa kupcima te razvijajući svoje poslovanje početkom 2015.godine otvaramo sektor zaštite na radu i zaštite od požara te polovinom 2015.godine dobijamo i sva preostala potrebna rješenja za bavljenje ovim poslovima.

Tokom 2015.godine formiramo laboratorij za ispitivanje i kontrolu otpadnih voda koju opremamo najsavremenijom opremom koja ispunjava standardne referentne norme, dobijamo potrebno rješenje nadležnog ministarstva te proširujemo asortiman svojih usluga na poslove monitoringa kvalitete i kvantitete otpadnih voda. U 2017.godini proširujemo akreditaciju i na sektor voda i zemljišta.