• Mjerenje i monitoring emisije zagađujućih materija u zrak iz stacionarnih izvora (metode u skladu s Dodatkom o akreditaciji),
  • Izrada izvještaja o ukupnom godišnjem opterećenju emisija,
  • Provedba procedura: testa funkcionalnosti, QAL2 i AST na sistemima za kontinuirani monitoring emisija (AMS) prema važećim standardima,
  • Mjerenje emisije deponijskih plinova iz piezometara‚
  • Konsultantske usluge i izrada izvještaja o registru zagađivača i zagađenjima okoliša (PRTR).