• lzrada studija uticaja na okoliš,
  • lzrada strateške studije o procjeni uticaja na okoliš,
  • lzrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš,
  • lzrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole,
  • Izrada planova upravljanja otpadom,
  • Izrada planova upravljanja medicinskim otpadom,
  • Izrada Idejnog plana upravljanja građevinskim otpadom u sklopu ishodovanja urbanističke dozvole,
  • Izrada Detaljnog plana upravljanja građevinskim otpadom u sklopu ishodovanja građevinske dozvole,
  • lzrada planova za sprečavanje nesreća većih razmjera, izvještaja o stanju sigurnosti, unutrašnjih planova intervencije, informacija o sigurnosnim mjerama,
  • lzrada studija/elaborata za zrak i
  • Savjetovanje i edukacija iz oblasti zaštite okoliša.