• Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 (snimak stanja, osnovno osposobljavanje, definisanje procesa, izrada dokumentacije, primjena sistema, osposobljavanje internih auditora, provjera usklađenosti sistema, rješavanje neusklađenosti u sistemu)
 • Sistem okolinskog upravljanja ISO 14001 (osiguranje saglasnosti rukovodstva o potrebi uvođenja sistema okolinskog upravljanja, formulisanje okolinske politike, planiranje aktivnosti, implementacija planiranog i djelovanje, mjerenje rezultata i kontinuirano poboljšanje)
 • Zdravljem i sigurnosti na radu ISO 45001:2018 (definiranje politike i ciljeva sigurnosti, donošenje sigurnosnih pravila, procjene rizika)
 • Sistem upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000/FSSC ili HACCP,
 • Sistem upravljanja energijom ISO 50001,
 • Sistem upravljanja sigurnošću informacija ISO 27001,
 • Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija – ISO 17025 i ISO 17020
 • FSC (Forest Stewardship Council) – upravljanje šumama i FSC CoC za prerađivače drveta
 • CE označavanje proizvoda,
 • Integrisani sistemi upravljanja,
 • Edukacija – trening (dokumentacija sistema upravljanja, CE znak/ISO standardi u privredi, interni audit, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 • A.P. certificiranje,