• Ispitivanje i izvještavanje o kvaliteti zemljišta: ispitivanje plodnosti zemljišta sa preporukom MA poljoprivrede.
  • Ispitivanje onečišćenosti zemljišta (teški metali i organski parametri), (metode u skladu s Dodatkom o akreditaciji).