• Ispitivanje i izvještavanje o kvaliteti površinskih. Podzemnih i obalne morske vode (metode u skladu s Dodatkom o akreditaciji),
  • Uzorkovanje voda iz rijeka i potoka
  • Uzorkovanje voda iz jezera (prirodnih i vještačkih)
  • Uzorkovanje podzemnih voda.